Informatie pagina’s
Overige pagina’s
Disclaimer
OTM-Projectadvies is een daadkrachtige partner bij het oplossen van technische vraagstukken. Wij staan garant voor veiligheid, functionaliteit, betrouwbaarheid en value for money.
46
page-template-default,page,page-id-46,theme-bridge,bridge-core-3.0.9,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Disclaimer

Informatie op deze website

OTM-Projectadvies besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. OTM-Projectadvies wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. OTM-Projectadvies behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

OTM-Projectadvies kan niet exact weten met welke doeleinden haar website wordt bezocht. OTM-Projectadvies garandeert dan ook niet dat de website geschikt is voor het doel waarvoor de website wordt geraadpleegd.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over OTM-Projectadvies en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies.

Op alle offertes, op alle opdrachten aan OTM-Projectadvies, op alle met OTM-Projectadvies gesloten overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als Metaalunievoorwaarden van toepassing. Naast de Metaalunievoorwaarden hanteert OTM-Projectadvies algemene Inkoop – en (onder)aannemingsvoorwaarden. OTM-Projectadvies behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. De algemene voorwaarden kunt u hier online inzien.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij OTM-Projectadvies of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OTM-Projectadvies.

Functioneren van deze website

OTM-Projectadvies garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. OTM-Projectadvies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door OTM-Projectadvies of door u aan OTM-Projectadvies middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt OTM-Projectadvies geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens en informatie verstrekt door of namens OTM-Projectadvies. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. OTM-Projectadvies kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. OTM-Projectadvies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. OTM-Projectadvies behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. OTM-Projectadvies garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Datum disclaimer: 1 augustus 2018